BTSF valstu kontaktpunktu saraksts

BTSF valstu kontaktpunktus (BTSF VKP) izraugās ES dalībvalstis un vairāk nekā 80 trešās valstis, lai koordinētu BTSF dalību un sadarbotos ar Komisijas dienestiem un darbuzņēmējiem. Kompetento iestāžu darbiniekiem no šīm valstīm, kas ir ieinteresētas piedalīties BTSF apmācībā, būtu jāsazinās ar savu BTSF VKP.

Citām ieinteresētajām personām no trešām valstīm būtu jāatsaucas uz attiecīgo līgumslēdzēju, kas atbild par darbību, kurā tās vēlas piedalīties.

Pilnu BTSF VKP sarakstu varat apskatīt, noklikšķinot uz vienas no divām turpmāk norādītajām saitēm atkarībā no izvēlētā formāta.


Lai ātri atrastu BTSF VKP no konkrētas valsts, zemāk redzamajā meklēšanas lodziņā ievadiet valsts nosaukumu un nospiediet iestatījumus “Saglabāt”.


Cilnē “VKP saraksts” meklēt ar opcijām “Skatīt sarakstu”

Ja sarakstā atrodat nepareizu informāciju, dariet mums zināmu HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BULGĀRIJA (BG) - ES dalībvalsts

Noreen Galvin kundze

DAFM Cilvēkresursu apguve un attīstība (speciāliste)

Lauksaimniecības, pārtikas un kuģniecības departaments

Pavilion A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 ĪRIJA

Ruth Conefrey kdze

Apmācība un atbilstība

Īrijas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Informācijas apmaiņa, George’s Doock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 ĪRIJA

Contact Details

Tālrunis: + 353 87 7394420

Tālrunis: + 353 8 694 322 (tiešā līnija) Fakss:
+ 353 1 8171264