Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BELGIJA (BE) - Država članica EU-a

Gđa Noreen Galvin

DAFM za ljudske resurse za učenje i razvoj (specijalist)

Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i pomorstva

Paviljon A, poslovni park Grattan, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRELAND

Gđa Ruth Conefrey

Osposobljavanje i usklađenost

Irsko tijelo za sigurnost hrane

Razmjena, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRELAND

Contact Details

Tel.: + 353 87 7394420

Tel.: + 353 8 694 322 (izravna linija) Faks:
+ 353 1 8171264