Luettelo BTSF:n kansallisista yhteyspisteistä

EU:n jäsenvaltiot ja yli 80 EU:n ulkopuolista maata nimeävät BTSF:n kansalliset yhteyspisteet koordinoimaan BTSF:n osallistumista ja tekemään yhteistyötä komission yksiköiden ja toimeksisaajien kanssa. Näiden maiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön, joka on kiinnostunut osallistumaan BTSF:n koulutukseen, olisi otettava yhteyttä oman BTSF:n kansalliseen yhteyspisteeseensä.

Muiden EU:n ulkopuolisista maista tulevien asianomaisten osapuolten olisi viitattava asianomaiseen toimeksisaajaan, joka vastaa siitä toiminnasta, johon ne haluavat osallistua.

Voit tarkastella BTSF:n kansallisten yhteyspisteiden luetteloa napsauttamalla jompaakumpaa seuraavista linkeistä valitsemasi muodon mukaan.


Jos haluat nopeasti löytää tietyn maan BTSF:n kansallisen yhteyspisteen, kirjoita maan nimi alla olevaan kenttään ja napsauta Tallenna asetukset.


Hae NCP List -välilehdeltä Näytä luettelon vaihtoehdot

Jos löydät virheellisiä tietoja luettelosta, ilmoita asiasta osoitteeseen HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IRLANTI (IE) - EU:n jäsenvaltio

Noreen Galvin

DAFM HR Learning and Development (asiantuntija)

Maatalous-, elintarvike- ja meriministeriö

Paviljonki A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRLAND

Ruth Conefrey

Koulutus ja vaatimustenmukaisuus

Irlannin elintarviketurvallisuusviranomainen

The Exchange, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRELAND

Contact Details

Puhelin: + 353 87 7394420

Puhelin: + 353 8 694 322 (suora linja) Faksi:
+ 353 1 8171264