Liste over nationale kontaktpunkter for BTSF

De nationale BTSF-kontaktpunkter ( BTSF NCP'er) udpeges af EU-medlemsstaterne og over 80 lande uden for EU til at koordinere BTSF-deltagelse og samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. Personale fra de kompetente myndigheder fra disse lande, der er interesserede i at deltage i BTSF-uddannelse, bør kontakte deres nationale kontaktpunkt for BTSF.

Andre interesserede parter fra lande uden for EU bør henvise til den relevante kontrahent, der er ansvarlig for den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Du kan se hele BTSF-listen over nationale kontaktpunkter ved at klikke på et af de to links nedenfor afhængigt af, hvilket format du har valgt.


For hurtigt at finde det nationale kontaktpunkt for BTSF fra et bestemt land skal du indtaste landets navn i søgefeltet nedenfor og trykke på Gem indstillinger.


Søg i fanebladet med visningsliste

Hvis du finder ukorrekte oplysninger på listen, bedes du kontakte os på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IRLAND (IE) - EU-medlemsstat

Noreen Galvin

DAFM HR Learning and Development (specialist)

Ministeriet for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål

Pavillon A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRLAND

Ruth Conefrey

Uddannelse og overholdelse

Irlands fødevaresikkerhedsmyndighed

Børsen, George's Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRLAND

Contact Details

Tlf.: + 353 87 7394420

Tlf.: + 353 8 694 322 (direkte linje) Fax:
+ 353 1 8171264