Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IRSKO (IE) - Členský stát EU

Paní Noreen Galvinová

DAFM HR Learning and Development (Specialář)

Ministerstvo zemědělství, výživy a rybolovu

Pavilon A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRELAND

Paní Ruth Conefreyová

Odborná příprava a dodržování předpisů

Úřad pro bezpečnost potravin Irska

The Exchange, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRSKO

Contact Details

Tel. č.: +353 87 7394420

Tel. č.: +353 8 694 322 (přímá linka) Fax:
+353 1 8171264