Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

БЕЛГИЯ (BE) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Нореен Галвин

DAFM HR Learning and Development (специалист)

Министерството на земеделието, храните и морските въпроси

Павилион A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRELAND

Г-жа Ruth Conefrey

Обучение и съответствие

Ирландски орган за безопасност на храните

Борсата, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRELAND

Contact Details

Тел: + 353 87 7394420

Тел: + 353 8 694 322 (пряка линия) Факс:
+ 353 1 8171264