Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

MAĎARSKO (HU) - Členský štát EÚ

pán Balázs Máriáss

Odbor kontroly potravinového reťazca
Ministerstvo pôdohospodárstva

Apáczai Csere János str. 9.
1052 Budapešť MAĎARSKO


Pani Fanny Becseyová

Odbor kontroly potravinového reťazca
Ministerstvo pôdohospodárstva

Apáczai Csere János str. 9.
1052 Budapešť MAĎARSKO

Contact Details

Tel. číslo:  + 36 1 896 1668 Fax:
+ 36 1 795 0094