Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

WĘGRY (HU) - Państwo członkowskie UE

Pan Balázs Máriáss

Departament Kontroli Łańcucha Żywnościowego
Ministerstwo Rolnictwa

Apáczai Csere János ul. 9.
1052 Budapeszt WĘGRY


Pani Fanny Becsey

Departament Kontroli Łańcucha Żywnościowego
Ministerstwo Rolnictwa

Apáczai Csere János ul. 9.
1052 Budapeszt WĘGRY

Contact Details

Nr tel.:  +36 1 896 1668 Faks:
+36 1 795 0094