Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

MAĐARSKA/HU - Država članica EU-a

g. Balázs Máriáss

Odjel za kontrolu prehrambenog
lanca Ministarstvo poljoprivrede

Apáczai Csere János str. 9.
1052 Mađarska Budimpešta


Gospođa Fanny Becsey

Odjel za kontrolu prehrambenog
lanca Ministarstvo poljoprivrede

Apáczai Csere János str. 9.
1052 Mađarska Budimpešta

Contact Details

Tel.:  + 36 1 896 1668 Telefaks:
+ 36 1 795 0094