Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

УНГАРИЯ (HU) - Държава — членка на ЕС

Г-н Balázs Máriáss

Отдел „Контрол на хранителната верига“
Министерство на земеделието

ул. Apáczai Csere János 9.
1052 Будапеща УНГАРИЯ


Г-жа Фани Беси

Отдел „Контрол на хранителната верига“
Министерство на земеделието

ул. Apáczai Csere János 9.
1052 Будапеща УНГАРИЯ

Contact Details

Тел:  + 36 1 896 1668 факс:
+ 36 1 795 0094