Förteckning över nationella kontaktpunkter för BTSF

De nationella kontaktpunkterna för BTSF utses av EU:s medlemsstater och över 80 länder utanför EU för att samordna BTSF:s deltagande och samarbeta med kommissionens avdelningar och uppdragstagare. Personal vid behöriga myndigheter från dessa länder som är intresserade av att delta i BTSF-utbildning bör kontakta sin nationella kontaktpunkt för BTSF.

Andra berörda parter från länder utanför EU bör hänvisa till den relevanta entreprenör som ansvarar för den verksamhet som de vill delta i.

Du kan se hela BTSF NCP-listan genom att klicka på en av de två länkarna nedan beroende på vilket format du väljer.


För att snabbt hitta den nationella kontaktpunkten för BTSF från ett visst land, ange landets namn i sökrutan nedan och klicka på Spara inställningar.


Sök i fliken NCP-lista med alternativ för visningslista

Om du upptäcker felaktiga uppgifter i listan kan du meddela oss på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

SAN MARINO - Annat land/land utanför EU

Dr Loris Casali

Teknisk expert på ekologisk produktion

Förvaltningsenheten för miljö- och jordbruksresurser
Via Ovella, 12 47893
– Borgo Maggiore – Rep San Marino

Francesca Piergiovanni

Enheten för djurhälsa och livsmedelssäkerhet

Förebyggande avdelning
Istituto per la Sicurezza Sociale

Contact Details

Tfn: + 378 0549 885117
Tfn: + 378 0549 994431