BTSF Nasjonal kontaktpunktliste

BTSF nasjonale kontaktpunkter (BTSF NCPs) er utpekt av EUs medlemsstater og over 80 land utenfor EU for å koordinere BTSF deltakelse og samarbeide med Kommisjonens tjenester og entreprenører. Vedkommende myndighets personale fra disse landene som er interessert i å delta i BTSF-opplæring, bør kontakte sitt BTSF NCP.

Andre berørte parter fra land utenfor EU bør henvise til den relevante entreprenøren som er ansvarlig for den virksomheten de ønsker å delta i.

Du kan se hele BTSF NCP-listen ved å klikke på en av de to koblingene nedenfor, avhengig av formatet du velger.


For raskt å finne BTSF NCP fra et bestemt land, skriv inn navnet på landet i søkefeltet nedenfor og trykk Lagre innstillinger.


Søk i NCP List-fanen med Vis listealternativer

Hvis du oppdager feil detaljer i listen, gi oss beskjed på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

I NÆRHETEN AV SAN MARINO - Annet/ikke-EU-land

Dr. Loris Casali

Teknisk ekspert på økologiske produkter


Via Ovella, 12 47893 — Borgo
Maggiore — Rep. San Marino

Hotell i nærheten av Dr. Francesca Piergiovanni

Enhet for veterinær helse og mattrygghet

Institutt for forebygging
Istituto per la Sicurezza Sociale

Contact Details

Tlf.: + 378 0549 885117
Tlf.: + 378 0549 994431