Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

SAN MARINO - Ostatní/třetí země.

Dr. Loris Casali

Technický odborník na ekologickou produkci

Oddělení řízení environmentálních a zemědělských zdrojů
Via Ovella, 12 47893
– Borgo Maggiore – Rep. San Marino

Dr. Francesca Piergiovanni

Jednotka pro veterinární zdraví a bezpečnost potravin

Oddělení prevence
Istituto per la Sicurezza Sociale

Contact Details

Tel.: +378 0549 885117
Tel.: +378 0549 994431