Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

САН МАРИНО - Друга държава/държава извън ЕС

Д-р Loris Casali

Технически експерт по органика

Отдел за управление на екологичните и селскостопанските ресурси
Via Ovella, 12
47893 — Borgo Maggiore — Rep. San Marino

Д-р Francesca Piergiovanni

Отдел „Ветеринарно здравеопазване и безопасност на храните“

Отдел за превенция
Istituto per la Sicurezza Sociale

Contact Details

Тел.: + 378 0549 885117
Тел.: + 378 0549 994431