Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

JAPONSKO - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pani Rikako Ito

Riaditeľ

Úrad pre politiku posudzovania noriem a zhody Úradu
pre potravinársku výrobu
potravín Odbor pre záležitosti potravinárskeho priemyslu
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

1 – 2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100 – 8950 JAPAN

Contact Details

Tel.: + 81 3 6744 7139 Fax.
: + 81 3 6744 0569