Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Krajiny: [[Krajina]]
Stav:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 10/04/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
RAKÚSKO (AT) - Členský štát EÚ

Pani Nicole Kramreither MA

Zástupca/zástupcovia: (rovnaké kontaktné údaje)

Pán Philipp Hofer

Vek – Oddelenie prenosu znalostí a aplikovaného výskumu Rakúskej agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín, Akadémia AGES

Spargelfeldstraße 191 | 1220 Wien RAKÚSKO

Contact Details

Tel.: + 43 50 555 25210 mobil:
+ 43 664 8398181

BELGICKO (BE) - Členský štát EÚ
An De Meyer Veterinary FASFC – DG Control policy Sta...

An De Meyer

Veterinary

FASFC – DG Control policy
Staff of General Director Control Policy
Food Safety Center

Boulevard du Jardin Botanique 55 – 5th floor, 1000 Brussels BELGIUM

Contact Details

Tel. :+32 2 211 86 31

Tel. :+32 2 211 86 31


BULHARSKO (BG) - Členský štát EÚ

Pani Denitsa Petrova

Hlavný odborný poradca

Kontrola veterinárnych liekov Riaditeľstvo
Bulharskej agentúry pre bezpečnosť potravín

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULGARIA


Zástupca/zástupcovia:

Petia Tasseva

Štátny expert

Politiky v oblasti agropotravinového reťazca Riaditeľstvo
ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Tel.: + 359 2 9159 864


Tel.: + 369 985 11 305

ESTÓNSKO (EE) - Členský štát EÚ

Pán Krešimir Kralj dr. med. vet.

Veterinárny inšpektor

Štátna inšpekcia

Trg Vladimira Nazora 1

10310 Ivanić-Grad


Contact Details

Tel. číslo: + 385 (0)99 3299 449

CYPRUS (CY) - Členský štát EÚ

Dr. Agathi Marathefti

Veterinárny lekár

Ministerstvo pôdohospodárstva prírodných zdrojov a životného prostredia
Veterinárne služby

1417 Nikózia CYPRUS

Contact Details

Tel.: + 357 22805204

ČESKO (CZ) - Členský štát EÚ

Pán Ondřej Horák

Oddelenie bezpečnosti potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva Těšnov
65/17, 110 00 Praha 1

Contact Details

Tel. číslo: + 420221814566 Fax:
+ 420 221 812 965

DÁNSKO (DK) - Členský štát EÚ

Louise Berg Martinussenová

Ministerstvo potravinárstva, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

Dánska veterinárna a potravinová správa

Stationsparken 31 – 33, 2600 Glostrup DENMARK

Contact Details

Tel. číslo: + 45 72 27 57 07 Tel:
+ 45 72 27 69 00

ESTÓNSKO (EE) - Členský štát EÚ

Merilyn Jäetma

Hlavný špecialista

Veterinárna a potravinová rada

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn ESTONIA

Contact Details

Tel. číslo: + 372 5326 9736 Fax:
+ 372 671 26 04

FÍNSKO (FI) - Členský štát EÚ

Kristiina Sulkonenová

Fínsky úrad pre
potraviny Tampereentie 51
FI-32200 Loimaa
FINLAND


Elina Halonen

Fínsky úrad pre potraviny
PO BOX 200
FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY
FINLAND

Contact Details

Tel.: + 358 40 833 2484

Tel.: + 358 50 464 1324

FRANCÚZSKO (FR) - Členský štát EÚ

Pani Nicole ENGELOVÁ

Direct générale de l’alimentation/Generálne riaditeľstvo pre potraviny

251 Rue de Vaugirard, 75732 PARIS CEDEX 15 FRANCÚZSKO

Jean-Yves Savoie

Direct générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Bureau 2 B – Valorisation des compétences

Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 FRANCÚZSKO

Contact Details

Tel.: + 33 (0) 1 49 55 45 89

Tel.: + 33 (0) 1 44 97 28 15 Fax:
+ 33 (0) 1 44 97 30 33