Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Държава: [[Държава]]
Състояние: [[Състояние]]

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 10/04/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
АВСТРИЯ (AT) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Никол КрамрецА

Заместник (и): (същите координати за връзка)

Г-н Philipp Hofer

Възраст — Департамент за трансфер на знания за приложни изследвания на Австрийската агенция за здравеопазване и безопасност на храните, Академия AGES

Spargelfeldstraße 191 | 1220 Wien AUSTRIA

Contact Details

Тел.: + 43 50 555 25210 мобилни:
+ 43 664 8398181

БЕЛГИЯ (BE) - Държава — членка на ЕС
An De Meyer Veterinary FASFC – DG Control policy Sta...

An De Meyer

Veterinary

FASFC – DG Control policy
Staff of General Director Control Policy
Food Safety Center

Boulevard du Jardin Botanique 55 – 5th floor, 1000 Brussels BELGIUM

Contact Details

Tel. :+32 2 211 86 31

Tel. :+32 2 211 86 31


БЪЛГАРИЯ (BG) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Деница Петрова

Старши експерт

Дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“ —
Българска агенция по безопасност на храните

Бул. „Пенчо Славейков“ № 15, София 1606, БЪЛГАРИЯ


Заместник (и):

Г-жа Petia Tasseva

Държавен експерт

Дирекция „Политики относно агрохранителната верига“
Министерство на земеделието, храните и горите

Бул. „Христо Ботев“ № 55, София БЪЛГАРИЯ 1040

Contact Details

Тел.: + 359 2 9159 864


Тел.: + 369 985 11 305

ХЪРВАТИЯ (HR) - Държава — членка на ЕС

Г-н Krešimir Kralj dr. med. vet.

Ветеринарен инспектор

Държавен инспекторат

Trg Vladimira Nazora 1

10 310 Иванич-Град


Contact Details

Тел: + 385 (0)99 3299 449

КИПЪР (CY) - Държава — членка на ЕС

Д-р Agathi Marathefti

Ветеринарен служител

Министерство на земеделието, природните ресурси и околната среда
Ветеринарни служби

1417 Никозия КИПЪР

Contact Details

Тел.: + 357 22805204

ЧЕХИЯ (CZ) - Държава — членка на ЕС

Г-н Ondřej Horák

Отдел „Безопасност на храните“

Министерство на земеделието
Těšnov 65/17, 110 00 Прага 1

Contact Details

Тел: + 420 221 814 566 факс:
+ 420 221 812 965

ДАНИЯ (DK) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Louise Berg Martinussen

Министерство на храните, земеделието и рибарството

Danish Veterinary and Food Administration (Датска администрация по ветеринарно дело и храни)

Stationsparken 31—33, 2600 Glostrup DENMARK

Contact Details

Тел: + 45 72 27 57 07 тел.:
+ 45 72 27 69 00

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА - Държава — членка на ЕС

Г-жа Merilyn Jäetma

Главен специалист

Съвет за ветеринарна медицина и храни

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn ESTONIA

Contact Details

Тел: + 372 5326 9736 факс:
+ 372 671 26 04

ФИНЛАНДИЯ (FI) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Kristiina Sulkonen

Финландски орган по
храните Tampereentie 51
FI-32200 Loimaa
FINLAND


Г-жа Elina Halonen

Финландски орган по храните
PO BOX 200
FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY
FINLAND

ФРАНЦИЯ (FR) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Nicole ENGEL

Direction générale de l’alimentation/Главна дирекция „Храни“

251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS CEDEX 15 FRANCE

Жан-Ив Савоа

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Bureau
2 B — Valorisation des compétences Bureau B — Valorisation des compétences

Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 FRANCE

Contact Details

Тел.: + 33 (0) 1 49 55 45 89

Тел.: + 33 (0) 1 44 97 28 15 факс:
+ 33 (0) 1 44 97 30 33