De algemene doelstelling van het BOVV-opleidingsprogramma / de cursus over de ontwikkeling van geavanceerde vaardigheden om een gedetailleerde audit uit te voeren om na te gaan of de officiële controles door de relevante controleautoriteiten doeltreffend en adequaat worden uitgevoerd, is:

Het verspreiden van de beste praktijken voor auditprocedures, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein, en het waarborgen van consistente en kwalitatief hoogwaardige tenuitvoerleggingsnormen in de Europese Unie. De opleiding is bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van een consequente aanpak in de lidstaten en om te waarborgen dat de auditresultaten in verschillende rapporten vergelijkbaar zijn.

Uitgebreide doelstellingen zijn:

 • Kennis te verschaffen over de vereisten van artikel 6 van Verordening (EU) 2017/625 en praktische oplossingen voor een consistente en doeltreffende uitvoering;
 • Een diepgaand inzicht te verschaffen in de huidige en toekomstige uitdagingen in de EU-controlesystemen bij de uitvoering van artikel 6 van Verordening (EU) 2017/625 en oplossingen te bieden om deze uitdagingen het hoofd te bieden;
 • Kennis te verschaffen over de wijze waarop een minimumkwaliteitsniveau voor nationale auditsystemen (NAS) kan worden gewaarborgd;
 • De nadruk leggen op het verschil tussen zuivere nalevingsgerichte en doelmatigheidscontrole;
 • Het verspreiden van goede praktijken tussen de lidstaten bij het tot stand brengen van een operationeel intern auditsysteem waarmee de geschiktheid en doeltreffendheid van de officiële controles die in het kader van Verordening (EU) 2017/625 worden uitgevoerd, kunnen worden beoordeeld.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Audits op EU-niveau. Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de audits van DG SANTE bij NAS in de lidstaten
 • Juridisch kader van de EU, NAS-referentiedocumenten en internationale normen
 • Evaluatie van het auditproces en organisatie van het auditsysteem
 • Risicogebaseerde auditprogrammering
 • Onafhankelijkheid en onafhankelijke controle van het auditproces
 • Het meten van de doeltreffendheid van officiële controles
 • Naleving van de geplande regelingen en geschiktheid om de doelstellingen te bereiken
 • Bevindingen op basis van bewijsmateriaal, controlebewijs
 • Analyse van de onderliggende oorzaak, methoden voor de analyse van de onderliggende oorzaak, bruikbaarheid en toepasbaarheid op de audit
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Auditverslagen & Verspreiding
 • Beheer en evaluatie van de audit
 • Voordelen van de PDCA voor voortdurende verbetering van het auditsysteem 
 • Hoe kan de NAS reageren op crises in de hele voedselketen?

Dit opleidingsprogramma is bestemd voor personeel van bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten dat betrokken is bij officiële controleactiviteiten in het kader van de NAS.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoomen
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoomen
7 12/09/2022 16/09/2022 Lissabon Portugal
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slowakije
11 27/02/2023 03/03/2023 Rome Italië
13  01/05/2023  05/05/2023 Warschau  Polen
Auditsysteem — Interne audit (geavanceerd)