A BTSF fejlett készségek fejlesztéséről szóló képzési programjának/tanfolyamának átfogó célja, hogy részletes ellenőrzést végezzen a hatósági ellenőrzések illetékes ellenőrző hatóságok általi hatékony és megfelelő végrehajtásának ellenőrzésére:

Az ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése, az ezzel a komplex munkaterülettel kapcsolatos ismeretek javítása, valamint az előírások következetes és magas szintű végrehajtásának biztosítása szerte az Unióban. A képzés célja, hogy támogassa egy következetes megközelítés kialakítását a tagállamokban, és biztosítsa, hogy az ellenőrzések megállapításai a különböző jelentésekben összehasonlíthatók legyenek.

A kibővített célkitűzések a következők:

 • Ismeretek biztosítása az (EU) 2017/625 rendelet 6. cikkében foglalt követelményekről, valamint a következetes és hatékony végrehajtás gyakorlati megoldásairól;
 • Részletes betekintést nyújt az uniós ellenőrzési rendszereken belül az (EU) 2017/625 rendelet 6. cikkének végrehajtása során tapasztalt jelenlegi és jövőbeli kihívásokba, és megoldásokat kínál e kihívások leküzdésére;
 • Ismeretek biztosítása arról, hogy miként biztosítható a nemzeti ellenőrzési rendszerek minimális minőségi szintje;
 • Hangsúlyozza a tisztán szabályszerűségi ellenőrzés és a teljesítmény-ellenőrzés közötti különbséget;
 • A bevált gyakorlatok terjesztése a tagállamok között egy olyan operatív belső ellenőrzési rendszer megvalósítása terén, amely képes az (EU) 2017/625 rendelet alapján végzett hatósági ellenőrzések alkalmasságának és hatékonyságának értékelésére.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Uniós szintű ellenőrzések. Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság által a tagállamokban végzett NAS-ellenőrzések főbb megállapításai és ajánlásai
 • Uniós jogi keret, NAS referenciadokumentumok és nemzetközi szabványok
 • Az ellenőrzési folyamat felülvizsgálata és az ellenőrzési rendszer megszervezése
 • Kockázatalapú auditprogramozás
 • Az ellenőrzési folyamat függetlensége és független ellenőrzése
 • A hatósági ellenőrzések hatékonyságának mérése
 • A tervezett intézkedéseknek való megfelelés és a célkitűzések elérésére való alkalmasság
 • Bizonyítékokon alapuló megállapítások, ellenőrzési bizonyítékok
 • Gyökeres elemzés, a kiváltó okok elemzésének módszerei, hasznosság és alkalmazhatóság az ellenőrzés során
 • Következtetések és ajánlások
 • Auditjelentés és terjesztés
 • Ellenőrzésirányítás és felülvizsgálat
 • A PDCA számára előnyös az ellenőrzési rendszer folyamatos fejlesztése 
 • Hogyan tud a NAS reagálni a válságokra az élelmiszerlánc mentén?

E képzési program címzettjei az uniós tagállamok és a tagjelölt országok illetékes hatóságainak a NAS keretében végzett hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő személyzete.

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisszaboni Portugália
9 7/11/2022 11/11/2022 Pozsony Szlovákia
11 27/02/2023 03/03/2023 Róma Olaszország
13  01/05/2023  05/05/2023 Varsó  Lengyelország
Ellenőrzési rendszer – Belső ellenőrzés (fejlett)