Opći cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/ Course o razvoju naprednih vještina za provedbu detaljne revizije radi provjere djelotvorne i prikladne provedbe službenih kontrola od strane relevantnih kontrolnih tijela jest:

Širenje najboljih praksi za postupke revizije, bolje poznavanje tog složenog područja i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Uniji. Cilj je osposobljavanja pomoći u razvoju dosljednog pristupa u svim državama članicama te osigurati usporedivost nalaza revizije u različitim izvješćima,

Prošireni ciljevi su:

 • Pruža znanje o zahtjevima iz članka 6. Uredbe (EU) 2017/625 i praktičnim rješenjima za dosljednu i djelotvornu provedbu;
 • Pružiti detaljan uvid u trenutačne i buduće izazove s kojima se suočavaju sustavi kontrole EU-a u provedbi članka 6. Uredbe (EU) 2017/625 i rješenja za prevladavanje tih izazova;
 • Pružiti znanje o tome kako osigurati minimalnu razinu kvalitete za nacionalne sustave revizije;
 • Ističe razliku između čiste revizije usklađenosti i revizije uspješnosti;
 • Širenje dobre prakse među državama članicama u uspostavi operativnog sustava unutarnje revizije kojim se može procijeniti prikladnost i djelotvornost službenih kontrola koje se provode na temelju Uredbe (EU) 2017/625.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Revizije na razini EU-a. Glavni nalazi i preporuke revizija NAS-ova GU-a SANTE u državama članicama
 • Pravni okvir EU-a, referentni dokumenti o NAS-u i međunarodni standardi
 • Pregled postupka revizije i organizacija sustava revizije
 • Izrada revizijskih programa na temelju rizika
 • Neovisnost i neovisni nadzor postupka revizije
 • Mjerenje djelotvornosti službenih kontrola
 • Usklađenost s planiranim mjerama i prikladnost za postizanje ciljeva
 • Nalazi utemeljeni na dokazima, revizijski dokazi
 • Analiza temeljnih uzroka, metode analize temeljnih uzroka, korisnost i primjenjivost na reviziju
 • Zaključci i preporuke
 • Izvješćivanje o reviziji i širenje informacija
 • Upravljanje revizijama i preispitivanje
 • Koristi Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji za stalno poboljšanje sustava revizije 
 • Kako se NAS-om može odgovoriti na krizu u prehrambenom lancu

Ovaj program osposobljavanja namijenjen je osoblju nadležnih tijela država članica EU-a i zemalja kandidatkinja koje sudjeluje u aktivnostima službenih kontrola u okviru NAS-a.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisabon Portugal
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovačka
11 27/02/2023 03/03/2023 Rim Italija
13  01/05/2023  05/05/2023 Varšava  Poljska
Sustav revizije – unutarnja revizija (napredna)