Det overordnede mål med BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset for udvikling af avancerede færdigheder med henblik på at foretage en detaljeret audit for at verificere, at de relevante kontrolmyndigheder gennemfører offentlig kontrol effektivt og hensigtsmæssigt, er:

At udbrede bedste praksis for revisionsprocedurer, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen. Uddannelsen har til formål at bidrage til at udvikle en konsekvent tilgang i medlemsstaterne og til at give sikkerhed for, at revisionsresultaterne i de forskellige rapporter er af sammenlignelig værdi.

Udvidede mål er:

 • Tilvejebringe viden om kravene i artikel 6 i forordning (EU) 2017/625 og praktiske løsninger med henblik på en konsekvent og effektiv gennemførelse
 • Give et indgående indblik i de nuværende og fremtidige udfordringer i forbindelse med EU's kontrolsystemer i forbindelse med gennemførelsen af artikel 6 i forordning (EU) 2017/625 og løsninger til at overvinde disse udfordringer
 • Tilvejebringe viden om, hvordan man sikrer et minimumskvalitetsniveau for nationale revisionssystemer
 • Understrege forskellen mellem ren juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
 • Udbrede god praksis mellem medlemsstaterne med hensyn til at opnå et operationelt internt auditsystem, der er i stand til at vurdere egnetheden og effektiviteten af den offentlige kontrol, der gennemføres i henhold til forordning (EU) 2017/625.

Kurset behandler følgende emner:

 • Revisioner på EU-plan. Vigtigste resultater og anbefalinger fra GD SANTE's audit af NAS i medlemsstaterne
 • EU's retlige ramme, NAS-referencedokumenter og internationale standarder
 • Gennemgang af revisionsprocessen og tilrettelæggelse af revisionssystemet
 • Risikobaseret revisionsprogrammering
 • Uafhængighed og uafhængig kontrol af revisionsprocessen
 • Måling af effektiviteten af offentlig kontrol
 • Overholdelse af planlagte ordninger og egnethed til at nå målene
 • Evidensbaserede resultater, revisionsbevis
 • Grundårsagsanalyse, metoder til grundårsagsanalyse, anvendelighed og anvendelighed i forbindelse med revision
 • Konklusioner og anbefalinger
 • Auditrapportering — Udformning
 • Revisionsstyring og -gennemgang
 • Aftalen om politisk dialog og samarbejde gavner løbende forbedring af revisionssystemet 
 • Hvordan kan NAS reagere på kriser i hele fødevarekæden?

Dette uddannelsesprogram henvender sig til personale hos de kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne og kandidatlandene, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter under NAS.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lissabon Portugal
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovakiet
11 27/02/2023 03/03/2023 Rom Italien
13  01/05/2023  05/05/2023 Warszawa  Polen
Revisionssystem — Intern revision (avanceret)