BTSF:s utbildningsprogram om beredskap för djursjukdomar.

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea, tidigare Chafea) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet anordnade 15 utbildningar om beredskap för djursjukdomar, bland annat tidig varning, beredskapsplanering och bekämpning av djursjukdomar som en del av initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel. Sammanlagt har 450 deltagare från utvalda medlemsstater och andra länder bjudits in.

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om beredskap för djursjukdomar är följande:

  • Att ge en gemensam förståelse av den aktuella situationen för verktyg som passar för att hantera djursjukdomar i utveckling (inbegripet zoonoser), och de tillhörande tidiga reaktionerna i form av veterinärinsatser.
  • Att öka veterinärtjänsternas effektivitet för att skydda EU:s territorium mot djursjukdomar i utveckling.
  • Att ge deltagarna möjlighet att jämföra nyckelelement i beredskapsplaner och andra beredskapselement som utarbetas av deras respektive medlemsstater för att identifiera och dela bästa praxis.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

  • Tjänstemän från relevanta behöriga myndigheter som deltar i beslutsfattande, planering och kontroll på central eller regional nivå, när det gäller hälsa för landlevande eller vattenlevande djur, handel inom EU med landlevande eller vattenlevande djur och avelsmaterial samt import av levande djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial.
  • Personal från medlemsstaternas veterinärmyndigheter med tillräcklig yrkeserfarenhet, förtrogen med relevant EU-lagstiftning och övervakning av djursjukdomar och de modernaste och mest effektiva bekämpningsåtgärderna.

Deltagarna måste uppfylla minimikraven nedan för att se till att de kan följa och delta fullt ut:

  • Kan ge andra kollegor utbildning och dela med sig av sina erfarenheter efter deras deltagande i utbildningen.
  • Att förstå och tala engelska för att aktivt delta i utbildningen.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Lettland
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgarien
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Nederländerna
4 05/12/2022 09/12/2022 Venedig Italien
5 16/01/2023 20/01/2023 Venedig Italien
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Nederländerna
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgarien
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Lettland
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgarien
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Lettland
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Lettland
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Nederländerna
13 13/11/2023 17/11/2023 Venedig Italien
14 11/12/2023 15/12/2023 Venedig Italien
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Nederländerna
Beredskap för djursjukdomar