Program usposabljanjaBTSF o pripravljenosti na bolezni živali.

Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA, nekdanja Chafea) in Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane sta v okviru pobude Boljše usposabljanje za varnejšo hrano organizirala sklop 15 usposabljanj na področju pripravljenosti na bolezni živali, vključno z zgodnjim opozarjanjem, načrtovanjem ravnanja v nepredvidljivih razmerah in obvladovanjem bolezni živali. Skupaj je bilo povabljenih 450 udeležencev iz izbranih držav članic in drugih držav.

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Curze o pripravljenosti na bolezni živali so:

  • Zagotoviti enotno razumevanje trenutnega stanja orodij, ki so primerna za obravnavanje porajajočih se bolezni živali (vključno z zoonozami), in s tem povezano zgodnje odzivanje veterinarjev;
  • Okrepiti učinkovitost veterinarskih služb pri zaščiti ozemlja EU pred porajajočimi se boleznimi živali;
  • Za udeležence zagotoviti priložnost, da primerjajo ključne elemente načrtov ukrepov in druge elemente pripravljenosti, ki jih pripravijo njihove države članice, da bi opredelili in izmenjali dobre prakse.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

  • Uradniki ustreznih pristojnih organov, ki na centralni ali regionalni ravni sodelujejo pri oblikovanju politik, načrtovanju in nadzoru zdravja kopenskih ali vodnih živali, trgovine s kopenskimi ali vodnimi živalmi in zarodnim materialom znotraj EU ter uvoza živih živali, proizvodov živalskega izvora in zarodnega materiala ter uvoza živih živali, proizvodov živalskega izvora in zarodnega materiala, ter
  • Osebje veterinarskih služb držav članic z ustreznimi strokovnimi izkušnjami, poznavanjem ustrezne zakonodaje EU in spremljanja bolezni živali ter najsodobnejših in najučinkovitejših nadzornih ukrepov.

Udeleženci morajo izpolnjevati spodaj navedene minimalne zahteve, da lahko sledijo in v celoti sodelujejo:

  • Možnost zagotavljanja usposabljanja drugim sodelavcem in izmenjave izkušenj po njihovi udeležbi na usposabljanju.
  • Razumeti in govoriti angleščino za dejavno udeležbo na usposabljanju.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Latvija
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofija Bolgarija
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Nizozemskem
4 05/12/2022 09/12/2022 Benetke Italija
5 16/01/2023 20/01/2023 Benetke Italija
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Nizozemskem
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofija Bolgarija
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Latvija
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofija Bolgarija
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Latvija
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Latvija
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Nizozemskem
13 13/11/2023 17/11/2023 Benetke Italija
14 11/12/2023 15/12/2023 Benetke Italija
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Nizozemskem
Pripravljenost na bolezni živali