Program odbornej prípravyBTSF v oblasti pripravenosti na choroby zvierat.

Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA, predtým Chafea) a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín zorganizovali súbor 15 školení v oblasti pripravenosti na choroby zvierat vrátane včasného varovania, plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí a kontroly chorôb zvierat v rámci iniciatívy Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny. Celkovo bolo pozvaných 450 účastníkov z vybraných členských štátov a iných krajín.

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o pripravenosti na choroby zvierat sú:

  • Zabezpečiť spoločné porozumenie súčasnému stavu, pokiaľ ide o nástroje vhodné na riešenie objavujúcich sa chorôb zvierat (vrátane zoonóz) a súvisiace veterinárne zásahy v rámci včasnej reakcie,
  • Zvýšiť účinnosť veterinárnych služieb v rámci ochrany územia EÚ pred výskytom objavujúcich sa chorôb zvierat,
  • Poskytnúť účastníkom odbornej prípravy príležitosť porovnať kľúčové prvky pohotovostných plánov a iných prvkov pripravenosti vypracovaných príslušnými členskými štátmi s cieľom identifikovať a vymieňať si najlepšie postupy.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

  • Úradníkov z relevantných príslušných orgánov zapojených do tvorby, plánovania a kontroly na ústrednej alebo regionálnej úrovni, pokiaľ ide o zdravie suchozemských alebo vodných živočíchov, obchodovanie so suchozemskými alebo vodnými zvieratami a zárodočnými produktmi v rámci EÚ a dovoz živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zárodočných produktov a
  • Pracovníci veterinárnych služieb členských štátov s primeranými odbornými skúsenosťami, ktorí sú oboznámení s príslušnými právnymi predpismi EÚ a dohľadom nad chorobami zvierat a s najmodernejšími a najúčinnejšími kontrolnými opatreniami.

Účastníci musia spĺňať nižšie uvedené minimálne požiadavky, aby sa zabezpečilo, že budú môcť sledovať a plne sa zúčastniť:

  • V pozícii poskytovať odbornú prípravu ostatným kolegom a podeliť sa o skúsenosti po ich účasti na odbornej príprave.
  • Rozumieť anglicky a hovoriť s cieľom aktívne sa zúčastňovať na odbornej príprave.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Lotyšsko
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulharsko
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Holandska
4 05/12/2022 09/12/2022 Benátkach Taliansko
5 16/01/2023 20/01/2023 Benátkach Taliansko
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Holandska
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulharsko
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Lotyšsko
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulharsko
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Lotyšsko
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Lotyšsko
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Holandska
13 13/11/2023 17/11/2023 Benátkach Taliansko
14 11/12/2023 15/12/2023 Benátkach Taliansko
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Holandska
Pripravenosť na choroby zvierat