Programul de formareBTSF privind pregătirea pentru bolile animalelor.

Agenția Executivă pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA, fostă Chafea) și Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene au organizat un set de 15 de sesiuni de formare în domeniul pregătirii pentru bolile animalelor, inclusiv alerta timpurie, planificarea pentru situații de urgență și controlul bolilor animalelor, ca parte a inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”. În total, au fost invitați 450 de participanți provenind din state membre selectate și din alte țări.

Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind pregătirea pentru bolile animalelor sunt:

  • Asigurarea unei înțelegeri comune a situației actuale a instrumentelor adecvate pentru abordarea bolilor animale emergente (inclusiv zoonoze), precum și a intervențiilor veterinare timpurii conexe;
  • Sporirea eficacității serviciilor veterinare în ceea ce privește protejarea teritoriului UE împotriva apariției bolilor animale emergente;
  • Asigurarea, pentru participanți, a posibilității comparării elementelor-cheie ale planurilor de urgență și a altor elemente ale pregătirii, elaborate de statele lor membre respective pentru a identifica și împărtăși bunele practici.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

  • Funcționari din cadrul autorităților competente relevante implicați în elaborarea politicilor, în planificare și în controlul la nivel central sau regional, în domeniul sănătății animalelor terestre sau acvatice, al comerțului intra-UE cu animale terestre sau acvatice și al materialului germinativ și al importurilor de animale vii, de produse de origine animală și de material germinativ și
  • Personal din serviciile veterinare din statele membre cu experiență profesională adecvată, familiarizat cu legislația UE relevantă și cu supravegherea bolilor animalelor și cu cele mai moderne și mai eficiente măsuri de control.

Participanții trebuie să îndeplinească cerințele minime de mai jos pentru a se asigura că pot urmări și participa pe deplin:

  • În poziția de a oferi cursuri de formare altor colegi și de a face schimb de experiență în urma participării lor la formare.
  • Să înțeleagă și să vorbească limba engleză pentru a participa activ la sesiunea de formare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Letonia
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgaria
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Țările de Jos
4 05/12/2022 09/12/2022 Veneția Italia
5 16/01/2023 20/01/2023 Veneția Italia
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Țările de Jos
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgaria
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Letonia
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgaria
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Letonia
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Letonia
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Țările de Jos
13 13/11/2023 17/11/2023 Veneția Italia
14 11/12/2023 15/12/2023 Veneția Italia
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Țările de Jos
Pregătire pentru bolile animalelor