Program szkoleniowy BTSF w zakresie gotowości na wypadek chorób zwierząt.

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA, dawniej Chafea) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności zorganizowały zestaw 15 sesji szkoleniowych w dziedzinie gotowości na wypadek chorób zwierząt, w tym wczesnego ostrzegania, planowania awaryjnego i zwalczania chorób zwierząt w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”. Ogółem zaproszono 450 uczestników z wybranych państw członkowskich i innych krajów.

Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu BTSF /kurzy w zakresie gotowości na wypadek chorób zwierząt są następujące:

  • Zapewnienie wspólnego zrozumienia aktualnej sytuacji w zakresie narzędzi odpowiednich do reagowania na pojawiające się choroby zwierząt (w tym choroby odzwierzęce) oraz związane z nimi wczesne interwencje weterynaryjne.
  • Zwiększenie skuteczności służb weterynaryjnych w ochronie terytorium UE przed pojawiającymi się chorobami zwierząt.
  • Umożliwienie stażystom porównania kluczowych elementów planów awaryjnych i innych elementów gotowości opracowanych przez ich państwa członkowskie w celu określenia i wymiany najlepszych praktyk.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

  • Urzędnicy z odpowiednich właściwych organów uczestniczący w kształtowaniu polityki, planowaniu i kontroli na szczeblu centralnym lub regionalnym w zakresie zdrowia zwierząt lądowych lub wodnych, wewnątrzunijnego handlu zwierzętami lądowymi lub wodnymi oraz materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz przywozu żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego; oraz
  • Pracownicy służb weterynaryjnych państw członkowskich posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe, zaznajomienie się z odpowiednimi przepisami UE i nadzorem nad chorobami zwierząt oraz najbardziej nowoczesnymi i skutecznymi środkami kontroli.

Uczestnicy muszą spełnić określone poniżej minimalne wymogi, aby zapewnić im możliwość uczestnictwa i uczestnictwa:

  • Być w stanie prowadzić szkolenia dla innych kolegów i dzielić się doświadczeniami po ich uczestnictwie w szkoleniu.
  • Rozumienie języka angielskiego i mówienie o nim, aby aktywnie uczestniczyć w sesji szkoleniowej.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 12/09/2022 16/09/2022 Ryga Łotwa
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bułgaria
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Niderlandów
4 05/12/2022 09/12/2022 Wenecja Włochy
5 16/01/2023 20/01/2023 Wenecja Włochy
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Niderlandów
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bułgaria
8 17/04/2023 21/04/2023 Ryga Łotwa
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bułgaria
10 12/06/2023 16/06/2023 Ryga Łotwa
11 18/09/2023 22/09/2023 Ryga Łotwa
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Niderlandów
13 13/11/2023 17/11/2023 Wenecja Włochy
14 11/12/2023 15/12/2023 Wenecja Włochy
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Niderlandów
Gotowość na wypadek wystąpienia chorób zwierząt