BTSFs opplæringsprogram for sykdomsberedskap hos dyr.

Health and Digital Executive Agency (HaDEA, tidligere Chafea) og Europakommisjonens generaldirektorat for helse og mattrygghet organiserte et sett med 15 treningsøkter innen dyresykdomsberedskap, inkludert tidlig varsling, beredskapsplanlegging og dyresykdomskontroll som en del av Better Training for Safer Food-initiativet. Totalt har 450 deltakere fra utvalgte medlemsstater og andre land blitt invitert.

De overordnede målene for BTSF Training Programme/Course on Animal Disease Preparedness er:

  • Å sørge for en felles forståelse av dagens spilletilstand av verktøy som er egnet til å håndtere nye dyresykdommer (inkludert zoonoser), og de relaterte tidlige reaksjons veterinærintervensjonene.
  • Å øke effektiviteten av veterinærtjenester i å beskytte EU-territoriet mot forekomst av nye dyresykdommer.
  • Å gi traineene mulighet til å sammenligne sentrale elementer i beredskapsplaner og andre beredskapselementer som er utarbeidet av deres respektive medlemsstater for å identifisere og dele beste praksis.

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

  • Tjenestemenn fra relevante vedkommende myndigheter som deltar i politikkutforming, planlegging og kontroll på sentralt eller regionalt plan, på jord- eller vanndyrhelsen, handel innenfor EU med landdyr eller vanndyr samt import av levende dyr, produkter av animalsk opprinnelse og germinalprodukter, og
  • Medlemsstatenes veterinærtjenestepersonell med tilstrekkelig yrkeserfaring, kjent med relevant EU-regelverk og overvåking av dyresykdommer og de mest moderne og effektive bekjempelsestiltakene.

Deltakerne må oppfylle minimumskravene nedenfor for å sikre at de kan følge og delta fullt ut:

  • I stand til å gi opplæring til andre kolleger og dele erfaringene etter deres deltakelse i opplæringen.
  • Å forstå og snakke engelsk for å delta aktivt i treningsøkten.
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Latvia
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgaria
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Nederland
4 05/12/2022 09/12/2022 Venezia Italia
5 16/01/2023 20/01/2023 Venezia Italia
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Nederland
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgaria
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Latvia
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgaria
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Latvia
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Latvia
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Nederland
13 13/11/2023 17/11/2023 Venezia Italia
14 11/12/2023 15/12/2023 Venezia Italia
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Nederland
Sykdomsberedskap hos dyr