BTSF-opleidingsprogramma inzake de paraatheid voor dierziekten.

Het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA, voorheen Chafea) en het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie hebben 15 opleidingssessies georganiseerd op het gebied van de paraatheid voor dierziekten, waaronder vroegtijdige waarschuwing, noodplanning en bestrijding van dierziekten als onderdeel van het initiatief „Betere opleiding voor veiliger voedsel”. In totaal zijn 450 deelnemers uit geselecteerde lidstaten en andere landen uitgenodigd.

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over de paraatheid voor dierziekten zijn:

  • Het creëren van een algemeen inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de beschikbare instrumenten om nieuwe dierziekten (inclusief zoönosen) aan te kunnen pakken en de bijbehorende vroegtijdige veterinaire interventiemechanismen;
  • Het verbeteren van de effectiviteit van veterinaire diensten bij het beschermen van het grondgebied van de EU tegen nieuwe dierziekten; en
  • Het in staat stellen van de cursisten om de essentiële elementen van noodplannen en andere paraatheidsfactoren te vergelijken zoals die door de betrokken lidstaten zijn ontwikkeld teneinde beste praktijken in kaart te kunnen brengen en uit te wisselen.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

  • Functionarissen van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij beleidsvorming, planning en controle op centraal of regionaal niveau, inzake de gezondheid van landdieren of waterdieren, de handel binnen de EU van land- of waterdieren en levende producten en de invoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong en levende producten, en
  • Personeel van de veterinaire diensten van de lidstaten met voldoende beroepservaring, vertrouwd met de relevante EU-wetgeving en de bewaking van dierziekten en de modernste en doeltreffendste bestrijdingsmaatregelen.

De deelnemers moeten voldoen aan de onderstaande minimumeisen om ervoor te zorgen dat zij kunnen volgen en er volledig aan kunnen deelnemen:

  • In een positie om opleidingen aan te bieden aan andere collega’s en de ervaring te delen die zij na hun deelname aan de opleiding hebben opgedaan.
  • Engels begrijpen en spreken om actief deel te nemen aan de opleidingssessie.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Letland
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgarije
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Nederland
4 05/12/2022 09/12/2022 Venetië Italië
5 16/01/2023 20/01/2023 Venetië Italië
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Nederland
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgarije
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Letland
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgarije
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Letland
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Letland
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Nederland
13 13/11/2023 17/11/2023 Venetië Italië
14 11/12/2023 15/12/2023 Venetië Italië
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Nederland
Paraatheid bij dierziekten