BTSF mācību programma par sagatavotību dzīvnieku slimībām.

Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA, agrāk Chafea) un Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts iniciatīvas “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai” ietvaros organizēja 15 apmācības sesijas dzīvnieku slimību gatavības jomā, tostarp agrīnās brīdināšanas, ārkārtas situāciju plānošanas un dzīvnieku slimību kontroles jomā. Kopumā ir uzaicināti 450 dalībnieki no atlasītām dalībvalstīm un citām valstīm.

BTSF mācību programmas/ gatavības dzīvnieku slimībām kursu vispārējie mērķi ir šādi:

  • Panākt vienotu izpratni par aktuālo situāciju attiecībā uz rīkiem, kas pieejami, lai apkarotu no jauna radušās dzīvnieku slimības (tostarp zoonozes), un saistītajiem veterinārajiem agrīnās reaģēšanas pasākumiem;
  • Palielināt veterināro dienestu efektivitāti ES teritorijas aizsargāšanā no jaunu dzīvnieku slimību rašanās;
  • Sniegt apmācāmajiem iespēju salīdzināt ārkārtas situāciju plānu pamatelementus un citus sagatavotības elementus, ko izstrādājušas to attiecīgās dalībvalstis, lai apzinātu paraugpraksi un dalītos ar to.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

  • Attiecīgo kompetento iestāžu amatpersonas, kas iesaistītas politikas veidošanā, plānošanā un kontrolē centrālā vai reģionālā līmenī attiecībā uz sauszemes vai ūdens dzīvnieku veselību, sauszemes vai ūdensdzīvnieku un reproduktīvo produktu ES iekšējo tirdzniecību un dzīvu dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un reproduktīvo produktu importu, un
  • Dalībvalstu veterināro dienestu darbinieki ar atbilstošu profesionālo pieredzi, kas pārzina attiecīgos ES tiesību aktus un dzīvnieku slimību uzraudzību, kā arī modernākos un efektīvākos kontroles pasākumus.

Dalībniekiem ir jāatbilst turpmāk norādītajām minimālajām prasībām, lai nodrošinātu, ka viņi var sekot līdzi un pilnībā piedalīties:

  • Spēj nodrošināt apmācību citiem kolēģiem un dalīties pieredzē pēc viņu piedalīšanās apmācībā.
  • Saprast un runāt angļu valodā, lai aktīvi piedalītos apmācības sesijā.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 12/09/2022 16/09/2022 Rīga Latvijā
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofija Bulgārija
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrehtas Nīderlandē
4 05/12/2022 09/12/2022 Venēcijas Itālija
5 16/01/2023 20/01/2023 Venēcijas Itālija
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrehtas Nīderlandē
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofija Bulgārija
8 17/04/2023 21/04/2023 Rīga Latvijā
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofija Bulgārija
10 12/06/2023 16/06/2023 Rīga Latvijā
11 18/09/2023 22/09/2023 Rīga Latvijā
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrehtas Nīderlandē
13 13/11/2023 17/11/2023 Venēcijas Itālija
14 11/12/2023 15/12/2023 Venēcijas Itālija
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrehtas Nīderlandē
Sagatavotība dzīvnieku slimībām