Program osposobljavanjaBTSF -a za pripravnost na bolesti životinja.

Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA, bivša Chafea) i Glavna uprava Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane organizirale su skup od 15 tečajeva osposobljavanja u području pripravnosti za bolesti životinja, uključujući rano upozoravanje, planiranje djelovanja u nepredvidivim situacijama i kontrolu bolesti životinja u okviru inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”. Pozvano je ukupno 450 sudionika iz odabranih država članica i drugih zemalja.

Opći su ciljevi programa BTSF -a za osposobljavanje/Turu o pripravnosti na bolesti životinja sljedeći:

  • Osigurati usklađeno razumijevanje trenutačnog stanja alata prikladnih za rješavanje pitanja novih bolesti životinja (uključujući zoonoze) i s tim povezanih ranih veterinarskih intervencija,
  • Povećati učinkovitost veterinarskih službi u zaštiti područja EU-a od izbijanja novih bolesti životinja,
  • Omogućiti sudionicima tečajeva osposobljavanja da usporede glavne elemente planova za nepredvidive situacije i druge elemente pripravnosti koje izrađuju njihove države članice kako bi mogli utvrditi i razmjenjivati najbolje prakse.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

  • Službene osobe relevantnih nadležnih tijela uključenih u donošenje politika, planiranje i kontrolu na središnjoj ili regionalnoj razini o zdravlju kopnenih ili akvatičnih životinja, trgovini kopnenim ili akvatičnim životinjama i zametnim proizvodima unutar EU-a te uvozu živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i zametnih proizvoda i
  • Osoblje veterinarskih službi država članica s odgovarajućim stručnim iskustvom koje je upoznato s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nadzorom bolesti životinja te modernijim i najučinkovitijim mjerama kontrole.

Sudionici moraju ispuniti minimalne zahtjeve navedene u nastavku kako bi se osiguralo da mogu slijediti i u potpunosti sudjelovati:

  • Omogućiti osposobljavanje drugim kolegama i podijeliti iskustvo nakon njihova sudjelovanja u osposobljavanju.
  • Razumijevanje i govorenje engleskog jezika kako bi aktivno sudjelovali u osposobljavanju.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Latvija
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofija Bugarska
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrechtu Nizozemska
4 05/12/2022 09/12/2022 Venecija Italija
5 16/01/2023 20/01/2023 Venecija Italija
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrechtu Nizozemska
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofija Bugarska
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Latvija
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofija Bugarska
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Latvija
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Latvija
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrechtu Nizozemska
13 13/11/2023 17/11/2023 Venecija Italija
14 11/12/2023 15/12/2023 Venecija Italija
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrechtu Nizozemska
Pripravnost na bolesti životinja