BTSF:n koulutusohjelma eläintauteihin varautumisesta.

Terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA, aiemmin Chafea) ja Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto järjestivät 15 koulutustilaisuutta eläintauteihin varautumisesta, mukaan lukien varhaisvaroitus, valmiussuunnittelu ja eläintautien torjunta osana ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitetta. Kokoukseen on kutsuttu yhteensä 450 osallistujaa valituista jäsenvaltioista ja muista maista.

BTSF -koulutusohjelman ja eläintauteihin varautumista koskevan koulutuksen yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Luoda yhteisymmärrys uusien eläintautien (myös zoonoosien) torjuntaan soveltuvien välineiden nykytilanteesta ja niihin liittyvistä eläinlääkintäalan varhaisen reagoinnin toimenpiteistä.
  • Lisätään eläinlääkintäpalvelujen tehokkuutta EU:n alueen suojelemisessa uusien eläintautien esiintymiseltä.
  • Annetaan harjoittelijoille mahdollisuus vertailla valmiussuunnitelmien keskeisiä osia ja muita oman jäsenvaltionsa laatimia valmiustekijöitä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja jakamiseksi.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

  • Asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka osallistuvat politiikan laatimiseen, suunnitteluun ja valvontaan keskus- tai aluetasolla maa- tai vesieläinten terveyden, maa- tai vesieläinten ja sukusolujen ja alkioiden EU:n sisäisen kaupan sekä elävien eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden tuonnin osalta, ja
  • Jäsenvaltioiden eläinlääkintäpalvelujen henkilöstö, jolla on riittävä työkokemus ja joka tuntee asiaa koskevan EU:n lainsäädännön ja eläintautien seurannan sekä nykyaikaisimmat ja tehokkaimmat torjuntatoimenpiteet.

Osallistujien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotta he voivat noudattaa ja osallistua täysimääräisesti:

  • Voidakseen tarjota koulutusta muille kollegoille ja jakaa kokemuksia koulutukseen osallistumisestaan.
  • Ymmärtää ja puhua englantia osallistuakseen aktiivisesti koulutustilaisuuteen.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 12/09/2022 16/09/2022 Riika Latvia
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgaria
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Alankomaat
4 05/12/2022 09/12/2022 Venetsia Italia
5 16/01/2023 20/01/2023 Venetsia Italia
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Alankomaat
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgaria
8 17/04/2023 21/04/2023 Riika Latvia
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgaria
10 12/06/2023 16/06/2023 Riika Latvia
11 18/09/2023 22/09/2023 Riika Latvia
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Alankomaat
13 13/11/2023 17/11/2023 Venetsia Italia
14 11/12/2023 15/12/2023 Venetsia Italia
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Alankomaat
Eläintautivalmius