Koolitusprogramm „Parem koolitus ohutuma toidu nimelloomataudideks valmisoleku kohta.

Tervise- ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA, varem Chafea) ning Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat korraldasid algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames 15 koolituskursust loomataudideks valmisoleku valdkonnas, sealhulgas varajane hoiatamine, situatsiooniplaneerimine ja loomatauditõrje. Kokku on kutsutud 450 osalejat valitud liikmesriikidest ja muudest riikidest.

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/loomahaigusteks valmisoleku kursuse üldeesmärgid on järgmised:

  • Tagada ühine arusaamine uute loomataudidega (sh zoonoosid) võitlemiseks sobivate vahendite olukorrast ja varajaseks reageerimiseks ettenähtud asjakohastest veterinaarmeetmetest;
  • Suurendada veterinaarteenistuse tõhusust ELi territooriumi kaitsmisel uute loomataudide eest;
  • Anda koolituses osalejatele võimalus võrrelda asjaomastes liikmesriikides väljatöötatud situatsiooniplaanide põhielemente ja muid loomataudideks valmisoleku elemente, et teha kindlaks parimad tavad ja neid jagada.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

  • Asjaomaste pädevate asutuste ametnikud, kes osalevad poliitika kujundamises, kavandamises ja kontrollimises kesksel või piirkondlikul tasandil seoses maismaa- või veeloomade tervisega, ELi-sisese maismaa- ja veeloomade ja loomse paljundusmaterjali kaubanduse ning elusloomade, loomsete saaduste ja loomse paljundusmaterjali impordiga, ning
  • Liikmesriikide veterinaarteenistuste töötajad, kellel on piisav töökogemus, kes on tuttav asjakohaste ELi õigusaktide ja loomahaiguste seirega ning kõige kaasaegsemate ja tõhusamate tõrjemeetmetega.

Osalejad peavad vastama allpool esitatud miinimumnõuetele, et nad saaksid jälgida ja täiel määral osaleda:

  • Võimalus pakkuda koolitust teistele kolleegidele ja jagada kogemusi pärast koolitusel osalemist.
  • Mõista ja rääkida inglise keelt, et osaleda aktiivselt koolitusel.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 12/09/2022 16/09/2022 Riia Läti
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgaaria
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Madalmaades
4 05/12/2022 09/12/2022 Veneetsia Itaalia
5 16/01/2023 20/01/2023 Veneetsia Itaalia
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Madalmaades
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgaaria
8 17/04/2023 21/04/2023 Riia Läti
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgaaria
10 12/06/2023 16/06/2023 Riia Läti
11 18/09/2023 22/09/2023 Riia Läti
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Madalmaades
13 13/11/2023 17/11/2023 Veneetsia Itaalia
14 11/12/2023 15/12/2023 Veneetsia Itaalia
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Madalmaades
Loomade heaolu eeskirjad