BTSF koolitusprogramm loomahaigusteks valmisoleku kohta.

Tervise- ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA, varem Chafea) ning Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat korraldasid algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames 15 koolituskursust loomahaigusteks valmisoleku valdkonnas, sealhulgas varajane hoiatamine, situatsiooniplaneerimine ja loomahaiguste tõrje. Kokku on kutsutud 450 osalejat valitud liikmesriikidest ja muudest riikidest.

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/loomahaigusteks valmisoleku teemalise kursuse üldeesmärgid on järgmised:

  • Tagada ühine arusaamine uute loomataudidega (sh zoonoosid) võitlemiseks sobivate vahendite olukorrast ja varajaseks reageerimiseks ettenähtud asjakohastest veterinaarmeetmetest;
  • Suurendada veterinaarteenistuse tõhusust ELi territooriumi kaitsmisel uute loomataudide eest;
  • Anda koolituses osalejatele võimalus võrrelda asjaomastes liikmesriikides väljatöötatud situatsiooniplaanide põhielemente ja muid loomataudideks valmisoleku elemente, et teha kindlaks parimad tavad ja neid jagada.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

  • Asjaomaste pädevate asutuste ametnikud, kes osalevad poliitika kujundamises, planeerimises ja kontrollis kesksel või piirkondlikul tasandil, maismaa- või veeloomade tervise, maismaa- või veeloomade ja loomse paljundusmaterjali liidusisese kaubanduse ning elusloomade, loomsete saaduste ja loomse paljundusmaterjali impordi valdkonnas, ning
  • Liikmesriikide veterinaarteenistuste töötajad, kellel on piisav erialane kogemus, kes tunneb asjakohaseid ELi õigusakte ja loomahaiguste seiret ning kõige kaasaegsemaid ja tõhusamaid tõrjemeetmeid.

Osalejad peavad vastama allpool esitatud miinimumnõuetele, et tagada nende järgimine ja täielik osalemine:

  • Võimalus pakkuda koolitust teistele kolleegidele ja jagada kogemusi pärast koolitusel osalemist.
  • Mõista ja rääkida inglise keelt, et osaleda aktiivselt koolitussessioonil.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 12/09/2022 16/09/2022 Riia Läti
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgaaria
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Madalmaades
4 05/12/2022 09/12/2022 Veneetsia Itaalia
5 16/01/2023 20/01/2023 Veneetsia Itaalia
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Madalmaades
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgaaria
8 17/04/2023 21/04/2023 Riia Läti
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgaaria
10 12/06/2023 16/06/2023 Riia Läti
11 18/09/2023 22/09/2023 Riia Läti
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Madalmaades
13 13/11/2023 17/11/2023 Veneetsia Itaalia
14 11/12/2023 15/12/2023 Veneetsia Itaalia
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Madalmaades
Loomade heaolu eeskirjad