BTSF-uddannelsesprogram vedrørende beredskab over for dyresygdomme.

Forvaltningsorganet for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA, tidligere CHAFEA) og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed afholdt 15 uddannelseskurser om beredskab over for dyresygdomme, herunder tidlig varsling, beredskabsplanlægning og bekæmpelse af dyresygdomme som led i initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed". I alt er 450 deltagere fra udvalgte medlemsstater og andre lande blevet indbudt.

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i beredskab over for dyresygdomme er:

  • At skabe en fælles forståelse af den nuværende situation med hensyn til værktøjer, der er egnede til at håndtere nye dyresygdomme (herunder zoonoser), og de dermed forbundne tidlige reaktioner på veterinærområdet.
  • At øge veterinærtjenesternes effektivitet med hensyn til at beskytte EU's område mod forekomst af nye dyresygdomme.
  • At give praktikanterne mulighed for at sammenligne centrale elementer i beredskabsplaner og andre beredskabselementer, der er udarbejdet af deres respektive medlemsstater, med henblik på at identificere og udveksle bedste praksis.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

  • Embedsmænd fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrol på centralt eller regionalt plan, landdyrs eller akvatiske dyrs sundhed, handel inden for EU med landdyr eller akvatiske dyr og reproduktionsmateriale og import af levende dyr, animalske produkter og reproduktionsmateriale og
  • Personale i medlemsstaternes veterinærtjenester med tilstrækkelig faglig erfaring, kendskab til den relevante EU-lovgivning og overvågning af dyresygdomme og de mest moderne og effektive bekæmpelsesforanstaltninger.

Deltagerne skal opfylde nedenstående minimumskrav for at sikre, at de kan følge og deltage fuldt ud:

  • I stand til at tilbyde uddannelse til andre kolleger og dele erfaringer efter deres deltagelse i uddannelsen.
  • At forstå og tale engelsk for at deltage aktivt i kurset.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Letland
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofia Bulgarien
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Østrig
4 05/12/2022 09/12/2022 Venedig Italien
5 16/01/2023 20/01/2023 Venedig Italien
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Østrig
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofia Bulgarien
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Letland
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofia Bulgarien
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Letland
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Letland
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Østrig
13 13/11/2023 17/11/2023 Venedig Italien
14 11/12/2023 15/12/2023 Venedig Italien
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Østrig
Beredskab ved dyresygdomme