Program odborné přípravyBTSF týkající se připravenosti na nákazy zvířat.

Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA, dříve Chafea) a Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin uspořádaly v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ soubor 15 školení v oblasti připravenosti na nákazy zvířat, včetně včasného varování, pohotovostního plánování a tlumení nákaz zvířat. Celkem bylo pozváno 450 účastníků z vybraných členských států a dalších zemí.

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course on Animal Disease Preparedness on Animal Disease Preparedness jsou tyto:

  • Zajistit společné chápání současného stavu nástrojů vhodných pro řešení nově se objevujících nákaz zvířat (včetně zoonóz) a souvisejících veterinárních zásahů včasné reakce.
  • Zvýšit účinnost veterinárních služeb při ochraně území EU před výskytem nových nákaz zvířat.
  • Poskytnout školeným osobám příležitost porovnat klíčové prvky plánů pro nepředvídané události a další prvky připravenosti vypracované jejich příslušnými členskými státy s cílem určit a sdílet osvědčené postupy.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

  • Úředníci příslušných orgánů, kteří se podílejí na tvorbě, plánování a kontrole politik na ústřední nebo regionální úrovni v oblasti zdraví suchozemských nebo vodních živočichů, obchodu se suchozemskými nebo vodními živočichy a zárodečnými produkty uvnitř EU a dovozu živých zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů a
  • Personál veterinárních služeb členských států s odpovídající odbornou praxí, obeznámený s příslušnými právními předpisy EU a dozorem nad nákazami zvířat a nejmodernějšími a nejúčinnějšími opatřeními pro tlumení.

Účastníci musí splňovat níže uvedené minimální požadavky, aby mohli sledovat a plně se účastnit:

  • Mají možnost poskytovat školení ostatním kolegům a sdílet zkušenosti získané v návaznosti na jejich účast na školení.
  • Rozumět a hovořit anglicky, aby se mohli aktivně účastnit školení.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 12/09/2022 16/09/2022 Riga Lotyšsko
2 24/10/2022 28/10/2022 Sofie Bulharsko
3 14/11/2022 18/11/2022 Utrecht Nizozemsku
4 05/12/2022 09/12/2022 Benátky Itálie
5 16/01/2023 20/01/2023 Benátky Itálie
6 13/02/2023 17/02/2023 Utrecht Nizozemsku
7 13/03/2023 17/03/2023 Sofie Bulharsko
8 17/04/2023 21/04/2023 Riga Lotyšsko
9 08/05/2023 12/05/2023 Sofie Bulharsko
10 12/06/2023 16/06/2023 Riga Lotyšsko
11 18/09/2023 22/09/2023 Riga Lotyšsko
12 16/10/2023 20/10/2023 Utrecht Nizozemsku
13 13/11/2023 17/11/2023 Benátky Itálie
14 11/12/2023 15/12/2023 Benátky Itálie
15 15/01/2024 19/01/2024 Utrecht Nizozemsku
Připravenost na nákazy zvířat