Syftet med e-lärandekursen är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter när det gäller

 • Huvudsakliga hänvisningar till de rättsliga kraven för fjäderfä.
 • Vetenskaplig grund för korrekt bedövning och slakt av fjäderfä (djurens grundläggande beteende och grundläggande anatomi). Huvudsakliga bedövnings- och slaktmetoder som används i slakterier.
 • Utveckling av standardrutiner och övervakning av deras tillämpning.
 • Djurskyddsindikatorer: praktiska exempel på slakterier och problem på grund av risken för elektro-immobilisering hos fjäderfä och användning av högfrekventa strömmar.
 • De viktigaste rättsliga kraven på djurskydd under avlivning i sjukdomsbekämpningssyfte.
 • Huvudsakliga bedövnings- och avlivningstekniker för fjäderfä.
 • Utarbetande av handlingsplaner för avfolkning.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittlig dedikering: 8 timmar
Online
 • 6 stycken
 • Självförsörjande
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är statstjänsteman kan du ansöka med hjälp av BTSF-applikationen eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna, kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att begära registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Djurskydd vid slakt och avlivning för sjukdomsbekämpning hos fjäderfä – modul för e-lärande