Namen tega tečaja e-učenja je udeležencem omogočiti, da izboljšajo svoje znanje in spretnosti na področju:

 • Glavna sklicevanja na zakonodajne zahteve za perutnino.
 • Znanstvena podlaga za ustrezno omamljanje in zakol perutnine (osnovno vedenje živali in osnovna anatomija); Glavne tehnike omamljanja in zakola, ki se uporabljajo v klavnicah.
 • Razvoj standardnih operativnih postopkov in spremljanje njihove uporabe.
 • Kazalniki dobrega počutja živali: praktični primeri v klavnicah in težava zaradi tveganja elektroimobilizacije pri perutnini in uporabe visokofrekvenčnih tokov.
 • Glavne zakonodajne zahteve glede dobrobiti živali med usmrtitvijo za namene obvladovanja bolezni.
 • Glavne tehnike omamljanja in usmrtitve perutnine.
 • Razvoj akcijskih načrtov za odseljevanje.

Značilnosti

365 dni dostopa
 • Povprečna predanost: 8 ur
Online
 • 6 enot
 • Po lastni poti
 • Večpredstavnost
Na voljo v:

Kako registrirati

Dobrobit živali pri zakolu in usmrtitvi za nadzor bolezni perutnine – modul e-učenja