Cieľom tohto kurzu elektronického vzdelávania je umožniť účastníkom zlepšiť si vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach:

 • Hlavné odkazy na legislatívne požiadavky týkajúce sa hydiny.
 • Vedecký základ pre správne omráčenie a zabíjanie hydiny (správanie základných zvierat a základná anatómia); Hlavné techniky omračovania a zabíjania používané na bitúnkoch.
 • Vypracovanie štandardných pracovných postupov a monitorovanie ich uplatňovania.
 • Ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat: praktické príklady na bitúnkoch a problém spojený s rizikom elektroimobilizácie hydiny a používaním vysokofrekvenčných prúdov.
 • Hlavné legislatívne požiadavky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas usmrcovania na účely kontroly chorôb.
 • Hlavné techniky omračovania a usmrcovania hydiny.
 • Vypracovanie akčných plánov na vyľudňovanie.

Funkcie

365 dní prístupu
 • Priemerné vyčlenenie: 8 hodín
Online
 • 6 Jednotky
 • Samopripravované
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládny úradník, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie elektronického vzdelávania BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám pomôže.
Dobré životné podmienky zvierat pri zabíjaní a usmrcovaní na účely kontroly chorôb hydiny – modul elektronického učenia sa