Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Κύριες αναφορές στις νομοθετικές απαιτήσεις για τα πουλερικά.
 • Επιστημονική βάση για την ορθή αναισθητοποίηση και σφαγή των πουλερικών (βασική συμπεριφορά των ζώων και βασική ανατομία)· Βασικές τεχνικές αναισθητοποίησης και σφαγής που εφαρμόζονται στα σφαγεία.
 • Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
 • Δείκτες καλής μεταχείρισης των ζώων: πρακτικά παραδείγματα στα σφαγεία και πρόβλημα που εγείρει ο κίνδυνος ηλεκτροακινητοποίησης στα πουλερικά και η χρήση ρευμάτων υψηλής συχνότητας.
 • Κύριες νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωση για σκοπούς ελέγχου νόσων.
 • Κύριες τεχνικές αναισθητοποίησης και θανάτωσης πουλερικών.
 • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη μείωση του πληθυσμού.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 6 μονάδες
 • Αυτοπαγής
 • Πολυμέσα
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της εφαρμογής BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει.
Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή και τη θανάτωση για τον έλεγχο των ασθενειών των πουλερικών — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης