Този курс за електронно обучение има за цел да позволи на участниците да подобрят своите знания и умения в:

 • Основни позовавания на законодателните изисквания за домашните птици.
 • Научна основа за правилно зашеметяване и клане на домашни птици (основно поведение на животните и основна анатомия); Основни техники за зашеметяване и клане, прилагани в кланиците.
 • Разработване на стандартни оперативни процедури и наблюдение на тяхното прилагане.
 • Показатели за хуманно отношение към животните: практически примери в кланици и проблем, породен от риска от обездвижване на домашни птици и използването на високочестотни токове.
 • Основни законодателни изисквания относно хуманното отношение към животните по време на умъртвяване с цел контрол на болестите.
 • Основни техники за зашеметяване и умъртвяване на домашни птици.
 • Разработване на планове за действие за обезлюдяване.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна отдаденост: 8 часа
Електронна
 • 6 броя
 • Самоделни
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, свържете се с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu и екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Хуманно отношение към животните при клане и умъртвяване с цел контрол на заболяванията при домашните птици — модул за електронно обучение