Splošni cilji programa usposabljanja BTSF o vrednotenju javno-zasebnih partnerstev: Ocena tveganja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev je:

 • Na koncu modula 1 bi morali udeleženci izboljšati svojo sposobnost ocenjevanja realističnih uporab reprezentativnega fitofarmacevtskega sredstva z uporabo razpoložljivih podatkov in načel biološke ekstrapolacije.
 • Na koncu modula 2 bi morali pripravniki izboljšati svoje znanje o najnovejšem standardu EPPO PP1/296(1) Načela usklajevanja učinkovitosti ocene morebitnega tveganja za razvoj odpornosti.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1– Splošna načela ocene učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev v okviru Uredbe (ES) št. 1107/2009, praktične smernice in razprava o oceni učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev:

 • Uvod v oceno učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev.
 • Regulativni okvir.
 • Načela sprejemljive učinkovitosti;
 • Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na cono;
 • Manjše uporabe in biološke ekstrapolacije.

Modul 2– Usklajevanje med državami članicami Načela ocenjevanja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem in s tem povezani regulativni vidiki.

 • Usklajeno izražanje odmerka za ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na cono;
 • Analiza tveganja odpornosti;
 • Biopesticidi in fitofarmacevtska sredstva z majhnim tveganjem.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela Identifikacijska številka tečaja
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italija 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italija 3051
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena tveganja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev