Obiectivele generale ale programului de formare BTSF privind evaluarea PPP: Evaluarea riscurilor privind eficacitatea produselor de protecție a plantelor este următoarea:

 • La sfârșitul modulului 1, stagiarii ar trebui să își îmbunătățească capacitatea de a evalua utilizările realiste ale unui produs de protecție a plantelor reprezentativ, utilizând datele disponibile și principiile extrapolării biologice.
 • La sfârșitul modulului 2, stagiarii ar trebui să își îmbunătățească cunoștințele cu privire la cel mai recent standard al EPPO PP1/296 (1) Principiile armonizării eficacității evaluării riscului potențial de dezvoltare a rezistenței.

Cursul abordează următoarele teme:

Modulul 1- Principii generale ale evaluării eficacității produselor de protecție a plantelor în cadrul Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, orientări practice și discuții privind evaluarea eficacității produselor de protecție a plantelor:

 • Introducere în evaluarea eficacității produselor de protecție a plantelor (PPP).
 • Cadrul de reglementare.
 • Principiile eficacității acceptabile
 • Evaluarea zonală a PPP
 • Utilizări minore și extrapolări biologice

Modulul 2- Armonizarea între statele membre a principiilor de evaluare a eficacității produselor fitosanitare cu risc redus și a aspectelor de reglementare conexe.

 • Exprimarea armonizată a dozei pentru evaluarea zonală a produselor de protecție a plantelor
 • Analiza riscurilor legate de rezistență
 • Biopesticide și produse de protecție a plantelor cu grad mic de risc
 • Activități de control oficial.
 • Evaluatorii riscurilor.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară ID-ul cursului
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italia 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italia 3051
Evaluarea PPP: Evaluarea riscurilor privind eficacitatea produselor de protecție a plantelor