De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake PPP-evaluatie: Risicobeoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen:

 • Aan het einde van module 1 moeten de cursisten beter in staat zijn realistische toepassingen van een representatief gewasbeschermingsmiddel te evalueren aan de hand van de beschikbare gegevens en de beginselen van biologische extrapolatie.
 • Aan het einde van module 2 moeten de cursisten worden verbeterd in hun kennis over de meest recente EPPO-norm PP1/296 (1) Beginselen voor de harmonisatie van de doeltreffendheid van de beoordeling van het potentiële risico van resistentieontwikkeling.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1— Algemene beginselen voor de beoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009, praktische richtsnoeren en discussie over de evaluatie van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen:

 • Inleiding tot de beoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Regelgevingskader.
 • Beginselen van een acceptabele effectiviteit:
 • Zone-specifieke beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Kleine toepassingen en biologische extrapolaties.

Module 2 —Harmonisatie tussen de lidstaten: Beginselen voor de evaluatie van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en daarmee verband houdende regelgevingsaspecten.

 • Geharmoniseerde dosisformuleringen voor de zone-specifieke evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Analyse van de resistentierisico’s;
 • Biopesticiden en gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land: Cursusidentificatiecode
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italië 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italië 3051
PPP-evaluatie: Risicobeoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen