BTSF mācību programmas par PPP novērtēšanu vispārējie mērķi: Augu aizsardzības līdzekļu iedarbīguma riska novērtējums ir šāds:

 • Moduļa beigās būtu jāuzlabo apmācāmo spēja novērtēt reprezentatīva augu aizsardzības līdzekļa reālu izmantošanu, izmantojot pieejamos datus un bioloģiskās ekstrapolācijas principus.
 • Moduļa beigās apmācāmajiem būtu jāuzlabo zināšanas par jaunāko EPPO standartu PP1/296(1) Rezistences attīstības iespējamā riska novērtējuma efektivitātes saskaņošanas principi.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

Modulis. Vispārīgie principi augu aizsardzības līdzekļu iedarbīguma novērtēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, praktiski norādījumi un diskusija par AAL iedarbīguma novērtēšanu:

 • Ievads augu aizsardzības līdzekļu (AAL) efektivitātes novērtēšanā.
 • Normatīvais regulējums.
 • Pieņemamās efektivitātes principi;
 • AAL zonālais novērtējums;
 • Mazie lietojumi un bioloģiskās ekstrapolācijas.

Modulis —harmonizācija starp dalībvalstīm: zema riska augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes novērtēšanas principi un saistītie regulatīvie aspekti.

 • Saskaņota devu izteikšana augu aizsardzības līdzekļu zonālajam izvērtējumam;
 • Rezistences riska analīze;
 • Biopesticīdi un zema riska augu aizsardzības līdzekļi.
 • Oficiālās kontroles darbības.
 • Riska novērtētāji.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts Kursa ID
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Itālija 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Itālija 3051
PPP novērtējums: Augu aizsardzības līdzekļu iedarbīguma riska novērtējums