BTSF -koulutusohjelman julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointia koskevat yleiset tavoitteet: Kasvinsuojeluaineiden tehon riskinarviointi on seuraava:

 • Moduulin 1 lopussa olisi parannettava harjoittelijoiden kykyä arvioida edustavan kasvinsuojeluaineen realistisia käyttötarkoituksia saatavilla olevien tietojen ja biologisen ekstrapoloinnin periaatteiden mukaisesti.
 • Moduulin 2 lopussa harjoittelijoiden tietämystä olisi parannettava EPPOn viimeisimmästä standardista PP1/296(1) Vaikuttavuuden yhdenmukaistamisen periaatteet mahdollisen resistenssin kehittymisen riskin arvioinnissa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Moduuli 1– Yleiset periaatteet kasvinsuojeluaineiden tehon arvioinnista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 puitteissa, käytännön ohjeet ja keskustelu kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden arvioinnista:

 • Johdanto kasvinsuojeluaineiden tehon arviointiin.
 • Sääntelykehys.
 • Hyväksyttävän tehokkuuden periaatteet.
 • Kasvinsuojeluaineiden vyöhykekohtainen arviointi.
 • Vähäiset käyttötarkoitukset ja biologiset ekstrapoloinnit.

Moduuli 2– Jäsenvaltioiden välinen yhdenmukaistaminen: Vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden arviointia koskevat periaatteet ja niihin liittyvät sääntelynäkökohdat.

 • Yhdenmukaistettu annosilmaisu kasvinsuojeluaineiden vyöhykekohtaista arviointia varten.
 • Resistenssiriskianalyysi.
 • Biotorjunta-aineet ja vähäriskiset kasvinsuojeluaineet.
 • Viralliset valvontatoimet.
 • Riskinarvioijat.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio Kurssin tunnus
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italia 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italia 3051
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Kasvinsuojeluaineiden tehon riskinarviointi