Programmi „ Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi üldised eesmärgid seoses avaliku ja erasektori partnerluse hindamisega: Taimekaitsevahendite tõhususe riskihindamine on järgmine:

 • Mooduli 1 lõpus tuleks parandada praktikantide suutlikkust hinnata representatiivse taimekaitsevahendi realistlikku kasutust, kasutades kättesaadavaid andmeid ja bioloogilise ekstrapoleerimise põhimõtteid.
 • Mooduli 2 lõpus tuleks parandada praktikantide teadmisi Euroopa Prokuratuuri viimase standardi PP1/296 kohta, mis käsitleb resistentsuse kujunemise võimaliku riski hindamise tõhususe ühtlustamise põhimõtteid.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Moodul– Taimekaitsevahendite tõhususe hindamise üldpõhimõtted määruse (EÜ) nr 1107/2009 raames, praktilised suunised ja arutelu taimekaitsevahendite tõhususe hindamise kohta:

 • Sissejuhatus taimekaitsevahendite tõhususe hindamisse.
 • Õigusraamistik.
 • Vastuvõetava tõhususe põhimõtted,
 • Taimekaitsevahendite tsoonipõhine hindamine,
 • Väike kasutus ja bioloogiline ekstrapoleerimine.

Moodul– Liikmesriikidevaheline ühtlustamine madala riskiastmega taimekaitsevahendite tõhususe hindamise põhimõtete ja nendega seotud regulatiivsete aspektide osas.

 • Dooside ühtlustatud väljendamine taimekaitsevahendite tsoonipõhisel hindamisel,
 • Resistentsuse riskianalüüs,
 • Biopestitsiidid ja madala riskitasemega taimekaitsevahendid.
 • Ametlik kontroll.
 • Riskihindajad.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik Kursuse ID
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Itaalia 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Itaalia 3051
Avaliku ja erasektori partnerluse hindamine: Taimekaitsevahendite tõhususe riskihindamine