De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende evaluering af offentlig-private partnerskaber: Risikovurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effektivitet er:

 • Ved udgangen af modul 1 bør deltagerne være bedre i stand til at vurdere realistiske anvendelser af et repræsentativt plantebeskyttelsesmiddel ved hjælp af de foreliggende data og principperne for biologisk ekstrapolering.
 • Ved udgangen af modul 2 bør praktikanterne forbedres i deres kendskab til den seneste EPPO-standard PP1/296 (1) Principper for effektivitetsharmonisering af vurderingen af den potentielle risiko for udvikling af resistens.

Kurset behandler følgende emner:

Modul 1— Generelle principper for evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1107/2009, praktisk vejledning og drøftelse om evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler:

 • Introduktion til evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler.
 • Lovgivningsmæssige rammer.
 • Principper for acceptabel effektivitet.
 • Zonevurdering af plantebeskyttelsesmidler.
 • Anvendelser af mindre betydning og biologiske ekstrapolationer.

Modul 2— Harmonisering mellem medlemsstaterne Principper for evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler med lav risiko og dermed forbundne lovgivningsmæssige aspekter.

 • Harmoniseret dosisudtryk til brug ved zonevurdering af plantebeskyttelsesmidler.
 • Analyse af resistensrisiko.
 • Biopesticider og lavrisikoplantebeskyttelsesmidler.
 • Offentlige kontrolaktiviteter.
 • Risikoanalytikere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland Kursus-ID
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italien 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italien 3051
Evaluering af plantebeskyttelsesmidler: Risikovurdering af plantebeskyttelsesmidlers effektivitet