Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Kurize o STM PROGRAM v zvezi s higieno in prilagodljivostjo živil so:

 • Ozaveščanje in boljše razumevanje določb o prožnosti iz svežnja o higieni;
 • Poudariti, da se določbe ne uporabljajo vedno v celoti in ne na ustrezen način;
 • Spodbujajo izmenjavo izkušenj, da bi povečali raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopa k prožnosti;
 • Zagotoviti boljšo uporabo določb o prožnosti
 • Razširjanje najboljših praks za uradni nadzor, kadar se uporablja prožnost;
 • Ozaveščanje o postopkih obveščanja in pomenu njihovega sprejetja;
 • Uporaba študij primerov in delavnic na podlagi posebnih irskih izdelkov/primerov.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Prožnost na podlagi uredb o higieni: splošni pregled in koncept. Pravne podlage, določbe o prožnosti, vključene v FHP, smernice ES
 • Ugotovitve GD Sante v zvezi z uporabo določb o prožnosti iz svežnja o higieni
 • Dejavnosti, ki so izključene iz področja uporabe uredb o higieni
 • Neposredna dobava malih proizvajalcev potrošnikom: razmere na Irskem
 • Prožnost za mala podjetja v zvezi z gradnjo, postavitvijo in opremo
 • Prožnost za mala podjetja: poudarek na sektorju mesa
 • Prožnost za mala podjetja: osredotočenost na sektor mleka in mlečnih izdelkov in živil neživalskega izvora
 • Prožnost pri izvajanju postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP
 • Fleksibilnost in postopki, ki temeljijo na HACCP: razmere na Irskem
 • Prožnost v zvezi z Uredbo (ES) št. 2073/2005 in razmere na Irskem
 • Določbe o prožnosti v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2074/2005, živila s tradicionalnimi značilnostmi
 • Ukrepi prilagodljivosti, ki omogočajo nadaljnjo uporabo tradicionalnih metod: področje uporabe in praktični primeri
 • Ukrepi prilagodljivosti za zadovoljitev potreb nosilcev živilske dejavnosti v regijah s posebnimi geografskimi omejitvami
 • Ukrepi prilagodljivosti in dokumentacija v posameznih obratih
 • Nacionalni ukrepi in postopek obveščanja
 • Analiza obvestil v podatkovni zbirki TRIS in primeri iz zadnjih obvestil

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Irski pristojni organi
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Irska
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Irska
STM PROGRAM o higieni in prilagodljivosti živil