De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over STM-PROGRAMME inzake levensmiddelenhygiëne en -flexibiliteit zijn:

 • Het bewustzijn van en het inzicht in de flexibiliteitsbepalingen van het hygiënepakket te vergroten;
 • Te benadrukken dat bepalingen niet altijd volledig en niet op de juiste wijze worden gebruikt;
 • De uitwisseling van ervaringen te bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de aanpak van flexibiliteit te vergroten;
 • Zorgen voor een beter gebruik van de flexibiliteitsbepalingen
 • Het verspreiden van beste praktijken voor officiële controles wanneer flexibiliteit wordt toegepast;
 • De kennisgevingsprocedures onder de aandacht te brengen en het belang van de goedkeuring ervan te vergroten;
 • Gebruik van casestudy’s en workshops, gebaseerd op specifieke Ierse producten/situaties.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Flexibiliteit door middel van de hygiëneverordeningen: algemeen overzicht en concept. Rechtsgrondslagen, flexibiliteitsbepalingen opgenomen in de FHP, richtsnoeren van de Europese Commissie
 • Bevindingen van DG Sante met betrekking tot de toepassing van de flexibiliteitsbepalingen van het hygiënepakket
 • Van het toepassingsgebied van de hygiëneverordeningen uitgesloten activiteiten
 • Rechtstreekse levering van kleine producenten aan verbruikers: de situatie in Ierland
 • Flexibiliteit voor kleine bedrijven met betrekking tot bouw, inrichting en uitrusting
 • Flexibiliteit voor kleine ondernemingen: focus op de vleessector
 • Flexibiliteit voor kleine ondernemingen: nadruk op de zuivelsector en op levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
 • Flexibiliteit met betrekking tot de toepassing van op de HACCP-beginselen gebaseerde procedures
 • Flexibiliteit en op HACCP gebaseerde procedures: de situatie in Ierland
 • Flexibiliteit met betrekking tot Verordening (EG) nr. 2073/2005 en de situatie in Ierland
 • Flexibiliteitsbepalingen uit hoofde van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2074/2005, levensmiddelen met traditionele kenmerken
 • Flexibiliteitsmaatregelen om het voortgezette gebruik van traditionele methoden mogelijk te maken: toepassingsgebied en praktische voorbeelden
 • Flexibiliteitsmaatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften van levensmiddelenbedrijven in regio’s met bijzondere geografische beperkingen
 • Flexibiliteitsmaatregelen en documentatie in individuele inrichtingen
 • Nationale maatregelen en kennisgevingsprocedure
 • Analyse van de kennisgevingen in de TRIS-databank en voorbeelden van de laatste kennisgevingen

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Ierse bevoegde autoriteiten
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Ierland
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Ierland
STM-PROGRAMMA inzake levensmiddelenhygiëne en -flexibiliteit