Elintarvikehygieniaa ja -joustavuutta koskevan BTSF -koulutusohjelman ja -kierron yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Lisätään tietoisuutta hygieniapaketin joustavuutta koskevista säännöksistä ja parannetaan niiden ymmärtämistä;
 • Korostaa, että säännöksiä ei aina käytetä täysimääräisesti eikä asianmukaisesti;
 • Edistämään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen tason nostamiseksi ja joustavuuteen sovellettavan lähestymistavan yhdenmukaistamiseksi;
 • Varmistetaan joustosäännösten parempi käyttö
 • Levittää virallisen valvonnan parhaita käytäntöjä, kun joustoa sovelletaan;
 • Lisätä tietoisuutta ilmoitusmenettelyistä ja niiden hyväksymisen tärkeydestä;
 • Tapaustutkimusten ja työpajojen käyttö tiettyjen irlantilaisten tuotteiden/tilanteiden perusteella.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Hygienia-asetusten tarjoama joustavuus: yleiskatsaus ja konsepti. Oikeusperustat, FHP:hen sisältyvät joustosäännökset, komission ohjeasiakirjat
 • Terveysasioiden pääosaston havainnot hygieniapaketin joustosäännösten soveltamisesta
 • Hygienia-asetusten soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt toiminnot
 • Toimitukset suoraan pientuottajilta kuluttajille: Irlannin tilanne
 • Pienyritysten joustavuus rakentamisen, asentamisen ja laitteiden osalta
 • Joustavuus pienyrityksille: keskittyminen liha-alaan
 • Joustavuus pienyrityksille: keskittyminen maitoalaan ja muihin kuin eläinperäisiin elintarvikkeisiin
 • Joustavuus HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen täytäntöönpanossa
 • Joustavuus ja HACCP-pohjaiset menettelyt: Irlannin tilanne
 • Joustavuus asetuksen (EY) N:o 2073/2005 ja Irlannin tilanteen osalta
 • Asetuksen (EY) N:o 2074/2005 7 artiklan mukaiset joustosäännökset, elintarvikkeet, joilla on perinteisiä ominaisuuksia
 • Joustotoimenpiteet perinteisten menetelmien käytön jatkamiseksi: soveltamisala ja käytännön esimerkkejä
 • Joustotoimenpiteet erityisten maantieteellisten rajoitteiden alueilla sijaitsevien elintarvikealan yritysten tarpeisiin vastaamiseksi
 • Joustotoimenpiteet ja dokumentaatio yksittäisissä laitoksissa
 • Kansalliset toimenpiteet ja ilmoitusmenettely
 • TRIS-tietokannassa olevien ilmoitusten analysointi ja esimerkkejä viimeisimmistä ilmoituksista

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Irlannin toimivaltaiset viranomaiset
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Irlanti
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Irlanti
STM-ohjelma elintarvikehygieniasta ja joustavuudesta