Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/toiduhügieeni ja -paindlikkust käsitleva STM PROGRAMME’i koolitusprogrammi üldeesmärgid on järgmised:

 • Suurendada teadlikkust ja parandada arusaamist hügieenipaketi paindlikkussätetest;
 • Rõhutada, et sätteid ei kasutata alati täielikult ja nõuetekohaselt;
 • Edendada kogemuste vahetamist, et suurendada eksperditeadmiste taset ja ühtlustada paindlikkust;
 • Tagada paindlikkussätete parem kasutamine
 • Levitama paindlikkuse kohaldamise korral ametliku kontrolli parimaid tavasid;
 • Suurendada teadlikkust teavitamismenetlustest ja nende vastuvõtmise tähtsusest;
 • Konkreetsetel Iirimaa toodetel/olukordadel põhinevate juhtumiuuringute ja seminaride kasutamine.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Paindlikkus hügieenimääruste kaudu: üldine ülevaade ja kontseptsioon. Õiguslikud alused, FHP-s sisalduvad paindlikkussätted, Euroopa Komisjoni juhenddokumendid
 • Tervise peadirektoraadi järeldused hügieenipaketi paindlikkussätete kohaldamise kohta
 • Hügieenimääruste kohaldamisalast välja jäetud tegevused
 • Väiketootjate otsetarned tarbijatele: olukord Iirimaal
 • Väikeettevõtjate paindlikkus seoses hoonete, planeeringute ja seadmetega
 • Paindlikkus väikeettevõtjate jaoks: keskendumine lihasektorile
 • Paindlikkus väikeettevõtjate jaoks: keskendumine piimasektorile ja mitteloomse toidu sektorile
 • HACCP põhimõtetel põhinevate menetluste rakendamise paindlikkus
 • Paindlikkus ja HACCP-põhised menetlused: Iirimaa olukord
 • Paindlikkus seoses määrusega (EÜ) nr 2073/2005 ja Iirimaa olukorraga
 • Määruse (EÜ) nr 2074/2005 artikli 7 kohased paindlikkussätted, traditsiooniliste omadustega toit
 • Paindlikkusmeetmed traditsiooniliste meetodite jätkuva kasutamise võimaldamiseks: kohaldamisala ja praktilised näited
 • Paindlikkusmeetmed geograafiliste eripiirangutega piirkondades asuvate toidukäitlemisettevõtete vajaduste rahuldamiseks
 • Paindlikkusmeetmed ja dokumentatsioon üksikutes ettevõtetes
 • Riiklikud meetmed ja teatamise kord
 • TRISi andmebaasis olevate teadete analüüs ja viimaste teadete näited

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Iirimaa pädevad asutused
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Iirimaa
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Iirimaa
STM PROGRAMME toiduhügieeni ja paindlikkuse kohta